پروژه کشور مالزی _  شهر کیوچنگ

کارفرما: Mr. Bernard

مالزی کشوری با آب و هوای استوایی است. آب و هوای این کشور به شدت مرطوب و نسبتا گرم است. انواع محصولات کشاورزی و به خصوص میوه ­های گوناگون به صورت طبیعی در این کشور کشت می­شود. در واقع در این کشور برای کاشت گیاه نیاز به گلخانه نیست. مشکل آنها ازدیاد میوه های تازه است و برای نگهداری بهتر و صادرات آن، برخی این محصولات را خشک میکنند و به صورت میوه خشک به فروش می­رسانند. به دلیل هزینه زیاد انرژی در این کشور، هزینه خشک کردن میوه بالاست. هدف از خرید گلخانه توسط کارفرما، استفاده به عنوان خشک ­کن خورشیدی است تا نیاز به انرژی گران نداشته باشد. با تابش آفتاب و بدون سیستم خنک کننده، دمای داخل گلخانه با ارتفاع کم تا 70 درجه سانتی گراد بالا می­رود و رطوبت میوه تا حد زیادی خارج می­شود.

مشاهده تصاویر پروژه :