پروژه گلخانه پاکدشت(روستای گلزار)

گلزار نام روستایی از توابع شهرستان پاکدشت می باشد که بیش از 50 درصد از تولیدات گل و گیاه کشور ما را تولید ، توزیع و صادر میگردد.
پروژه گلدشت بکا زمینی به مساحت 78256 مترمربع در این منطقه واقع است که مساحت گلخانه در حال احداث توسط شرکت GSA Greenhouse 25200 مترمربع میباشد.
پروژه گلدشت بکا جزء پروژه های کلید به دست این مجموعه میباشد که در حال حاضر در مرحله اجرای فونداسیون دور و نصب پدستالها میباشیم.