پروژه کلید تحویل (Turnkey project)

 

هدف اصلی ساخت گلخانه، تولید محصول کشاورزی با کیفیت و بهره­وری بالا می­باشد. تحقق این امر مستلزم داشتن یک گلخانه با سازه و تجهیزات روز دنیا می­باشد تا بتواند شرایط اقلیمی مطلوب گیاه را فراهم نماید. برای گلخانه­دار، راحت ترین راه استفاده از پروژه­های کلید تحویل می­باشد. منظور از پروژه کلید تحویل، یک گلخانه با تمامی تجهیزات و ملزومات مورد نیاز، و آماده کشت محصول می­باشد.

متخصصان و مشاوران فنی GSA، علاوه بر ارائه سازه گلخانه، تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز کشت را مطابق با محصول درخواستی متقاضی براساس نتایج علمی و تجربی و با استفاده از به­روزترین تجهیزات و برندهای موجود تأمین خواهند کرد. از مهمترین سیستم­ها و تجهیزات گلخانه می­توان سیستم کنترل هوشمند، سیستم­های گرمایش و سرمایش، پرده ذخیره انرژی، سیستم تغذیه و آبیاری، پایه کشت و… را نام برد.