بازدید جناب آقای دکتر حسین مهری مدیرعامل بانک صنعت و معدن و نمایندگان محترم شهرستان سبزوار در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از مجموعه تولیدی GSA Greenhouse

1397/06/11

بازدید آقای دکتر ولی الله بنی عامری مجری طرح توسعه گلخانه ای کل کشور و هیئت همراه از مجتمع تولیدی GSA Greenhouse

1397/05/01

بازدید دکتر مومنی و مهندس صادقی، معاون مرکز تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی از مجتمع تولیدی GSA Greenhouse

1397/04/13

بازدید مدیرعامل بانک صنعت و معدن استان خراسان از مجتمع تولیدی GSA Greenhouse

1398/08/19

بازدید جناب آقای مهندس مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی از مجتمع تولیدی GSA Greenhouse

1398/07/22

بازدید امام جمعه محترم شهرستان سبزوار در هفته دفاع مقدس از مجتمع تولیدی GSA Greenhouse

1399/06/30